Kansen op crossing-over

Tip: lees eerst de tekst over crossing-over

Kans op crossing-over
Crossing-over is een genetisch proces dat er voor zorgt dat geslachtsgebonden kleurmutaties terechtkomen op hetzelfde chromosoom en dus samen overerven, of juist van elkaar gescheiden raken. De regelmaat waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de afstand tussen de mutaties op het chromosoom. Bij andere kromsnavelsoorten dan de valkparkiet is via een groot aantal kweekresultaten de kans berekend:

  • Opaline en cinnamon: ca. 32%
  • Opaline en lutino: ca. 30%
  • Lutino en cinnamon: ca. 3%

Hierbij valt op dat crossing-over met de opaline mutatie relatief veel voorkomt, dus dat het opaline gen ver af ligt van de andere kleurmutaties.

Wat zeggen deze percentage ons? Bij ieder jong dat uit een dubbelsplit man geboren wordt, bestaat deze kans dat de crossing-over plaatsvindt. Een voorbeeld, de jongen die resultaat zijn van crossing-over staan in dikgedrukt aangeduid:

Man: wildkleur split [Z1: opaline] en [Z2: cinnamon]

Pop: wildkleur

Jonge mannen:

33% Wildkleur split [Z1: opaline]

33% Wildkleur split [Z1: cinnamon]

16% Wildkleur split [Z1: opalinecinnamon]

16% Wildkleur

Jonge poppen:

33% Opaline

33% Cinnamon

16% Opalinecinnamon

16% Wildkleur

Door crossing-over worden twee ‘nieuwe’ chromosomen gevormd, eentje dat beide kleurmutaties opaline en cinnamon bevat en eentje zonder kleurmutaties. Het percentage crossing-over wordt verdeeld over de jongen die het chromosoom zonder kleurmutaties erven en zij die het chromosoom met beide mutaties erven.

Een online genetische calculator die rekening houdt met de crossing-over percentages en deze meteen weergeeft, is http://www.gencalc.com

Onderzoek crossing-over met de geelwang mutatie
Zoals hierboven vermeld zijn bij de kleurmutaties opaline, cinnamon en lutino de kansen op crossing-over bekend via onderzoek bij kromsnavels zoals de agaporniden. We gaan er vanuit dat deze percentages bij valkparkieten dezelfde zijn. Eigenlijk weten we dat niet zeker maar de vele kweekresultaten wijzen allen wel in die richting.

Maar hoe zit het met de geelwang, een kleurmutatie uniek voor de valkparkiet? Een lid van de werkgroep valkparkieten heeft dit uitgezocht en verzamelde gedurende enkele jaren kweekresultaten met dubbelsplit cinnamon en geelwang mannen. Het resultaat is als volgt: 159 kweekresultaten waarvan 15 crossing-overs. Dit levert een crossing-over kans op van ca. 9% tussen cinnamon en geelwang.

Met deze informatie – en daarbij nog enkele aannames – kunnen we het geslachtschromosoom van de valkparkiet in kaart brengen wat betreft de kleurmutaties:

Z chromosoom (1)

 

Met dank aan Dirk van den Abeele voor het nalezen van deze tekst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *