Getekend

Tip: lees eerst de pagina over de bont mutatie

De getekende valkparkiet is geen kleurmutatie op zich maar een selectievorm van de bont mutatie. De bont mutatie werkt als het ware ‘van buiten naar binnen’: uiteinden van de vogel hebben meer kans om bont te zijn. Wanneer men dan selecteert op een toenemend bontpatroon gaan de staart, kop en slagpennen, enz. veelal volledig bont worden. Borst, rug en vleugels behouden vaak nog (deels) de oorspronkelijke grijze kleur. De getekende is een selectievorm waarbij de grijze kleur enkel nog voorkomt in de vleugels, uitgezonderd de slagpennen. Het resterende patroon is bij voorkeur zo symmetrisch mogelijk op beide vleugels. Met ‘patroon’ of ‘tekening’ bedoelen we hier de resterende niet-bonte veren dus grijs van kleur.

Dit betekent dat ook op de getekende nog variatie mogelijk is. Er bestaan getekenden met een maximaal en een minimaal patroon. Op de foto zie je een getekende met een minimaal patroon en een cinnamon getekende met een maximaal patroon.

Getekend en cinnamon getekend - Ludo Hoste

Getekend en cinnamon getekend – Ludo Hoste

Gezien getekend een selectievorm is van bont – waarbij een bepaald patroon wordt nagestreefd – en genetisch dus dezelfde mutatie betreft, betekent dit dat getekende vogels kunnen geboren worden uit bonte en andersom. Uit een bonte tegen een getekende zullen dus geen wildkleur (split)vogels komen, maar allemaal bonte (of getekend). Een onderzoek in 2008 door de werkgroep valkparkieten op een beperkte groep van 14 kweekkoppels toonde aan dat het getekende patroon bij koppeling van getekende vogels, vrij stabiel vererft.

Veel zwaar bonte vogels gaan richting het getekende patroon maar tonen toch nog fouten vaak op de rug of borst. Wanneer dit zware fouten betreft – grote veervelden – is dit doorgaans moeilijk weg te selecteren. Ook hier geldt dus om met zo kwalitatief mogelijke vogels te starten, met dan vooral aandacht voor het patroon. Formaat en andere zaken zijn doorgaans eenvoudiger te verbeteren dan het patroon.

Opaline cinnamon getekend - John van den Berg

Opaline cinnamon getekend – John van den Berg

Wanneer men met getekenden met nog een minimaal patroon van grijze veren kweekt, is er ook kans op het kweken van 100% bonte vogels, de zogenaamde ‘clear pied’. Ook deze kunnen verder ingezet worden bij de selectieve kweek naar getekend, bij voorkeur dan met een partner die wat meer tekening toont.

'Clear pied' man en cinnamon-geelwang getekende pop - Bert van Gils

‘Clear pied’ man en cinnamon-geelwang getekende pop – Bert van Gils

 

Een oude naam voor de getekende is ‘primrose’, een benaming die overgewaaid zou zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Een boek uit begin jaren 1990 (Cooke & Cooke 1993) uit dit land stelt dan weer dat deze benaming gebruikt wordt voor bonte vogels met erg gele veervelden (mogelijk vergelijkbaar met verhoogde geelfactor) … opnieuw een voorbeeld dat de noodzaak van een eenvormig systeem van naamgeving voor kleurmutaties in onze hobby aantoont. Met de werkgroep valkparkieten sluiten wij ons aan bij het internationale systeem voor naamgeving van kleurmutaties zoals voorgesteld door Mutavi in 1999, in samenwerking met Ornitho-Genetics vzw en Dr. Terry Martin.

*************************

John Van den Berg heeft zich sinds 2009 toegelegd op het kweken van de perfecte getekende valkparkiet. Hij deelt ons zijn ervaringen:

“Velen zeggen dat de getekende wel de lastigste mutatie is bij de valkparkiet omdat het patroon zo wisselend overerft. Na veel lezen, struinen op het internet en contacten met bekende topkwekers in binnen en buitenland, kwam ik erachter dat – wilden we meer te weten komen over vererven van het bontpatroon en het kweken van perfect getekende valkparkiet van forse kwaliteit – ik zelf aan de slag moest gaan. Daarom besloot ik een aantal verschillende proeflijnen op te zetten. Zo kweekte ik o.a. met perfect getekend x zuiver wildkleur, clear pied x zuiver wildkleur, perfect getekend x clear pied, clear pied x clear pied (zus en broer), bont x clear pied, bont x bont (uit getekende lijn) en bont x perfect getekend. Van de jongen uit deze koppels zijn weer nieuwe koppels samen gesteld en zo verder. Inmiddels zijn er meer dan 250 jongen uit deze getekende lijnen gekweekt. 

Opaline getekend - John van den Berg

Opaline getekend – John van den Berg

In 2012 lukte het met verschillende koppels alleen nog perfect getekende, minimaal getekende, clear pied en bijna clear pied met enkel donkere veertjes binnen een patroon te kweken. Getekende valkparkieten met donkere veren in masker, staart, rug en vleugels zaten niet meer in deze legsels. 

Inmiddels heb ik de ervaring en overtuiging dat er meerdere bijkomstige genen spelen bij vererving van het bont patroon, zoals eerder beschreven bij de bont mutatie door Martin & Andersen (2007). Sterker nog dat er aparte bijkomstige genen per veerveld (patroon) moeten zijn. Dus genen welke voorkeur hebben; het clear pied door te geven, het minimale patroon (alleen symmetrisch getekende veren op de schouder toppen) het patroon alleen aan de binnenzijde van de vleugels (meest voorkomend) en het patroon van alle en dus de gehele vleugel tekenen. NU we getekende patronen hebben kunnen isoleren staat de weg open naar het kweken van de getekende valkparkiet van TT formaat met forse kuif.

Getekend witmasker - John van den Berg

Getekend witmasker – John van den Berg

Concluderend kunnen we zeggen dat verschillende getekende patronen stabiel overerven mits langdurig in getekende lijnen zonder fouten wordt gekweekt. Het geniet de voorkeur het formaat van de getekende valkparkieten via zuiver wildkleur, bont, bont witmasker te verbeteren. Dan wordt namelijk minimaal in de volgende generatie jongen al duidelijk hoe het patroon is overerft. Daarom dient het inzetten van (split) lutino, lutino bont en lutino bont witmasker te worden afgeraden.”

******************************

Referenties

Cooke D. & Cooke F. 1993. Keeping & breeding cockatiels. A complete guide. Blandford press, UK. 159 p.

Martin T. & Andersen D. 2007. A guide to cockatiels and their mutations as pet & aviary birds. ABK publications, 200p.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *