Bronze fallow

Alois Menhart - Bronze fallow man

Bronze fallow man – Alois Menhart

De bronze fallow is een lichtbruine vogel met licht vleeskleurige poten, blanke nagels en bek. Daarnaast is hij goed te herkennen omdat het één van de drie roodoog mutaties is bij de valkparkiet (samen met lutino en pale fallow). Deze mutatie vererft autosomaal recessief en werd bij de valkparkiet voor het eerst opgemerkt in de USA rond 1971 (Martin & Andersen, 2007).

Het onderscheid tussen de lichtbruine bronze fallow en de donkerder bruine cinnamon is niet altijd even duidelijk. De oogkleur geeft dan de doorslag. Met pale fallow kan het soms ook moeilijk zijn, vooral in combinatie met witmasker. De pale fallow is normaal gezien donkerder gekleurd tot zelfs op het grijze van wildkleur af, maar dit kan variëren. De achtergrond (kweekhistorie) van de vogel geeft meestal enige zekerheid.

De bronze fallow is een mutatie waarbij een sterke achteruitgang van de kwaliteit van eumelanine in het verenkleed optreedt. De melanosomen zijn in normale aantallen aanwezig maar bevatten minder eumelanine. Dit is omdat de activiteit van het enzym tyrosinase, nodig bij de aanmaak van eumelanine, lager ligt dan normaal (Van den Abeele, 2013). Het is een mutatie van het a-locus waarop we ook andere kleurmutaties vinden zoals nsl Ino en pastel. Beide komen echter niet voor bij valkparkieten.

Bronze fallows – en dan vooral de mannen – hebben een vrij fel geel masker en vaak komt de gele kleur ook elders in de lichaamsbevedering sterk tot uiting. Dit komt in de eerste plaats omdat het onderliggende psittacine beter zichtbaar wordt door de verminderde eumelanine. Daarom leent dit type van mutatie zich ook goed tot selectie op een felgele kleur. Dat is eveneens een verklaring waarom relatief veel bronze fallows veel geel bezitten. Maar de verhoogde aanwezigheid van psittacines komt dan niet door de bronze fallow mutatie zelf en is bijgevolg ook niet bij alle exemplaren aanwezig.

De rode ogen van de bronze fallow zijn duidelijk aanwezig vanaf de geboorte (zie foto). Zelfs voordat de ogen geopend zijn, kan je dit al duidelijk zien: de rode kleur is zichtbaar door de oogleden heen. Net zoals bij de lutino en de pale fallow. Waarin ze ook gelijkend zijn, is dat de rode oogkleur meestal met de leeftijd donkerder kleurt.

Verschil in oogkleur. Twee bronze fallow jongen en een wildkleur jong.

Verschil in oogkleur. Twee bronze fallow jongen en een wildkleur jong.

Belangrijke aandachtspunten bij de kweek van bronze fallow zijn het formaat en een goede bevedering. Vooral de kale plek vlak achter de kuif vormt een frequent probleem bij deze mutatie, net zoals bij de lutino. Om de kwaliteit te verbeteren, raden wij aan om geen twee bronze fallows met elkaar te laten kweken. Dus minstens één splitvogel als ouder. Het is ook aangewezen regelmatig uit te kruisen met de wildkleur om goede kwaliteit splitvogels te kweken. Deze splitvogels zijn doorgaans kwalitatiever dan die uit de koppeling bronze fallow tegen split.  Als je besluit om tijd uit te sparen en een splitvogel aan te kopen in plaats van zelf te kweken, is het belangrijk dat je ook goed let op de kwaliteit van de oudervogels. Een splitvogel zal namelijk zelden tot nooit een kale plek achter de kuif tonen terwijl het best kan zijn dat deze toch in de genen aanwezig is en ook zal overerven naar de jongen. Dus kan je dit beter afleiden aan de bevedering van de bronze fallow oudervogel(s). Het is aanbevolen om de vogel uit te vangen om de bevedering achter de kuif grondig te bekijken.

Bij het ontstaan was de bronze fallow een vrij zwakke mutatie. Dit is al sterk verbeterd maar ook vandaag groeien de jonge bronze fallows vaak nog iets trager dan de nestgenoten. Wanneer de bronze fallow jong(en) dan ook nog eens de kleinsten zijn in het nest, kan je deze best extra in de gaten houden. Als het mis dreigt te gaan (de achterstand groot wordt) kan je het jong overzetten naar een ander nest met kleinere jongen of naar een nest met andere bronze fallows.

Geelwang bronze fallow - Bert van Gils

Geelwang bronze fallow – Bert van Gils

Mooie combinaties met bronze fallow zijn met opaline, witmasker, geelwang, … Af te raden zijn vooral de combinaties met de andere roodoog mutaties (lutino en pale fallow). Bepaalde mutatiecombinaties leveren onverwachte effecten op. Hierover meer in de tekst over ‘uitzonderlijke mutatiecombinaties’.

Referenties

Martin T. & Andersen D. 2007. A guide to cockatiels and their mutations as pet & aviary birds. ABK publications, 200p.

Van den Abeele D. 2013. Agaporniden, handboek en naslagwerk. Revised edition 2012-2013. Deel 2. 560p.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *