Wim en Rita van Bakel

IMG_2337Wij zijn Wim en Rita en kweken sinds 12 jaar verschillende soorten kaketoes, waaronder dus ook de valkparkiet. 14 jaar geleden zijn we begonnen een gezelschapvolière. Hierin hadden we onder andere rosella’s, Japanse meeuwtjes, kanaries, pruimkopparkieten, bourkes, splendids en nog veel meer soorten. Daarnaast hadden we een koppeltje geelkuif kaketoes in de woonkamer. Inmiddels hebben wij ons gespecialiseerd op de (zuivere) wildkleur valkparkiet.

Het viel ons op dat de kwaliteit van de valkparkieten op de tentoonstelling onder de maat was. Hierdoor werd ons doel om zuivere wildkleur valkparkieten te gaan kweken en hierdoor de kwaliteit te verbeteren. Dit doel is inmiddels bereikt en het doet ons goed om te zien waar men nu staat met de kwaliteit op tentoonstellingen.