Over de werkgroep

De Werkgroep Valkparkieten is een studiegroep bestaande uit een aantal mensen met diepgaande interesse voor valkparkieten. De Werkgroep Valkparkieten is geen vogelclub en staat ook los van de clubs en bonden, met wie we wel goed contact hebben en tijdelijke samenwerkingsverbanden aangaan. De werkgroep valkparkieten bestaat momenteel uit:

Bert Van Gils

Rita en Wim Van Bakel

Michel Van Es

Bjorn Ceunen

Yannick Van Caekenberghe

De Werkgroep Valkparkieten vindt zijn oorsprong in een bijeenkomst op 2 juli 2006 in Roosendaal. Daar kwamen de verschillende vogelorganisaties en gespecialiseerde liefhebbers uit Nederland en België samen om nieuwe standaardeisen voor valkparkieten op te maken. Met succes, en achteraf besloten een aantal van de aanwezigen om verder te gaan in wat ze toen de ‘Internationale Werkgroep Valkparkieten’ noemden. Intussen zijn we een aantal jaren verder en is de samenstelling en doelstelling van de werkgroep enigszins gewijzigd.

Onze huidige doelstelling is het houden en kweken van valkparkieten promoten en de liefhebbers informeren. Wij richten ons daarbij vooral op het houden en kweken met volierevogels en minder op het houden van tamme huiskamervogels. Soms gaan we verder dan enkel het delen van bestaande kennis en doen we ook zelf onderzoek zoals een evaluatie van de spottest (afgerond) en het berekenen van crossing-over met de geelwang mutatie (lopende).

Onze werking gebeurt voor een groot deel online. Veel informatie staat op onze website. Daarnaast worden op aanvraag artikels geschreven en voordrachten gegeven. Tot slot organiseren we sinds 2006 (bijna) jaarlijks een bijeenkomst, de ‘Valkparkietendag’, waarop diverse lezingen gebeuren rond thema’s zoals het kweken van zuiver wildkleur, genetica en kleurmutaties, vederstructuur, het welzijn van volierevogels, et cetera. Vaak gaat deze dag ook gepaard met de mogelijkheid tot keuring of fotograferen van meegebrachte vogels.

Op dit moment hebben wij geen forum meer. Wel zijn wij actief via Facebook op de groep ‘European Cockatiel Breeders’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *